Regulaminy promocji

Regulamin promocji : „-20% na wszystko z kodem All20”

 

  1. Promocja „- 20% na wszystko z kodem ALL20″ (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnego produktu w sklepie Renee.pl, jego cena po wpisaniu kodu „ALL20″ ulega zmniejszeniu o 05%.
  2. Promocja obowiązuje od 03.12. 2018 r. do dnia 06.12.2018 r do godz. 09:01:00.
  3. Promocje nie łączą się.
  4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: sklep@fabien.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
  5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego fabien.pl. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.