Regulaminy promocji

Regulamin promocji : “Konkurs Walentynkowy”

 1. Promocja ‘Konkurs Walentynkowy’ umożliwia uczestnikom konkursu wygraną 1 szt sukienki Laura o wartości 399 zł.
 2. Konkurs trwa od 05.02. 2019 r. do dnia 10.02.2019 r. do godz. 24:00.
 3. Wyniki konkursu ogłoszone będą 11.02.2019.
 4. Udział w losowaniu wezmą profile, które spełniły każdy wymóg zasad konkursowych.
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: sklep@fabien.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego fabien.pl. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.ZASADY KONKURSU:
  1. Zaobserwuj nasz profil na instagramie – fabien_butik
  2. Udostępnij post konkursowy na swoim profilu instagramowym (warunkiem jest profil publiczny)
  3. Zaproś 3 koleżanki do zabawy oznaczając je pod postem konkursowym na naszym profilu (fabien_butik) na instagramie.
 8. Wygrana osoba zobowiązana jest do: zrobienia zdjęcia w nagrodzie, wysłania na profil Instagram fabien_butik zdjęcia, oraz wyrażenia zgody na udostępnienie jej wizerunku oraz profilu na Instagramie fabien_butik.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.